Norwegian Folk – Alle mann hadde fota Lyrics Norwegian

Alle mann hadde fota
min mann hadde ingen.
Tok ae så ejørkerota
og gjorde min mann fota.
fot i hosa hadde han
liksa vael som en anna mann.
 
ALle mann hadde aua,
min mann hadde ingen.
Tok ae så et par saua
og gjorde min mann aua.
Min mann dansa fram,
saueaua hadde han
liksa vael som en anna mann.
 
ALle mann hadde arma,
min mann hadde ingen.
Tok ae så et par tarma
og gjorde min mann arma.
Min mann dansa fram
tarmearma hadde han
liksa vael som en anna mann.
 

Leave a Comment