Norwegian Folk – Den store hvide flok Lyrics Norwegian

Den store, hvide flok vi se,
Som tusen berge ful av sne,
Med skov omkring av palmesving,
For tronen. Hvo er det?
 
Det er den helteskare som
Av hin den store trengsel kom
Og har seg todd i Lammets blod
Til himlens helligdom.
 
Der holder de nå kirkegang
Med uopphørlig jubelklang
I høye kor hvor Gud han bor
Blant alle englers sang.
 

Leave a Comment