Norwegian Folk – Jeg lagde meg så silde Lyrics Norwegian

Jeg lagde meg så silde alt sent om en kveld,
jeg visste ingen kvide til at have;
så kom der da bud ifra kjæresten min,
jeg måtte til henne vel fare.
Ingen har jeg elsket over henne.
 
Så ganger jeg meg opp i høyen loft,
som alltid jeg var vant til at gjøre;
der stander de jomfruer alt uti flokk
og kleder min kjærest til døde.
Ingen har jeg elsket over henne!
 
Så gikk jeg meg ut på den grønne eng,
der hørte jeg de klokker at ringe;
ei annet jeg visste, ei annet jeg fornam,
enn hjertet i stykker ville springe.
Ingen har jeg elsket over henne!
 

Leave a Comment