Norwegian Folk – Venceremos Lyrics Norwegian

1.
Ifra dypet av landet og folket
stiger kravet med samstemmig klang,
om en gryende dag for vårt samfunn:
— Det blir Chiles forenede sang.
 
Vi vil minnes den motige kjemper
som det store symbolet for oss,
og som maner til aldri å vakle,
men å kjempe med fasthet og tross.
 
|: Vi skal seire, vi skal seire,
selv om hindringer krysser vår led.
Vi skal seire, vi skal seire,
fram i kampen for rettferd og fred. 😐
 
2.
Ifra landsbygd, fabrikker og gruver
den arbeidende klasse står vakt
om den enhet som landet skal bygge
og befeste vårt fellesskaps makt.
 
Vi skal bygge vårt samfunn med ære.
Sosialismen er framtida vår.
Vår historiske sak skal det være.
Fram til innsats, til seiren vi når.
 
|: Vi skal seire, vi skal seire,
selv om hindringer krysser vår led.
Vi skal seire, vi skal seire,
fram i kampen for rettferd og fred. 😐
 

Leave a Comment