Norwegian Folk – Vil du se fagre piger Lyrics Norwegian

Vil dq_se fagre piger I mengde,
Da ma du nørdst I hallingdal ga.
Fagre som roser, vakre som liljer,
Gullgule lokker og øyne sa bla.
En sådan var min.
Med gruber pa kinden
Den falske til malurt forvandlede vin.
 
Men skulle jeg sorg da var jeg en dåre,
Skulle jeg gråte da var jeg en narr.
Sku`jeg la kvinnfolk mitt hjerte bedâre,
Da var det skitt a vara vaksin som kar.
Takk og aere for mig.
Den pige skal aldri, nei aldri I verden min
Kjaereste bli, sa`n.
 

Leave a Comment