Norwegian Worship Songs – O nåde stor som frelste meg (Amazing Grace) Lyrics Norwegian

O nåde stor som frelste meg,
jeg ser det mer og mer :
Jeg var fortapt, nå trygg jeg er,
var blind, men nå jeg ser.
 
Det nåde var som fylte meg,
og gav mitt hjerte ro.
Og mer enn nåde frelsen ble
da jeg den grep i tro.
 
Nå gjennom livets kamp og strid
jeg kjærlig føres frem.
Det nåden er som leder meg,
og en gang tar meg hjem.
 
Når vi i Himmelen sunget har
Hans pris i tusen år,
da er vår jubel like stor.
Den aldri ende får.
 

Leave a Comment