Odd Nordstoga – Tiøringen (Tioringen) Lyrics Norwegian

Det her er ein liten song
Om det å vera nære
å kjenne ord som du og eg og elsk og ømt og kjære
å drive i eit sorglaust hav og berre vera to
Og vegjen fram, ja den gløymer du,
Du er ved måli no.
 
Og politikkjen utenlands
Er burte som ein sviske
Og alle måla for deg sjølv dei er du ved å miste
For det du vil ha tankjen på er større av format
Det er om ho vil leggje sine armar om deg snart
 
å sei at
So ro du vesle guten min
Så skal du få meir enn du fekk for tiøringen din,
For tiøringen din.
So ro du vesle guten min
Så skal du få meir enn du fekk for tiøringen din,
For tiøringen din.
So ro du vesle gut i morgo heve me fri.
 
Og når så so og ro er ferdig då blir alle ord for små
Og alle frasur dei havnar i det patetiske blå,
Men jenta ja ho skyna at det gjalt
 
Så sa ho
So ro du vesle guten min
Så skal du få meir enn du fekk for tiøringen din,
For tiøringen din.
So ro du vesle guten min
Så skal du få meir enn du fekk for tiøringen din,
For tiøringen din.
So ro du vesle gut i morgo heve me fri.
 
Det her var ein liten song om det å vera nære
Og dela sama mjølkeglas og saman vera sære.
Og båe gløyme tankj en på om morgonen blir god
Og heller la oss leva på høs gødt me heve det no.
 
Så sa ho
So ro du vesle guten min
Så skal du få meir enn du fekk for tiøringen din,
For tiøringen din.
So ro du vesle guten min
Så skal du få meir enn du fekk for tiøringen din,
For tiøringen din.
So ro du vesle gut i morgo heve me fri.
 

Leave a Comment