Publiners – Bær me over Lyrics Norwegian

A veit at æ sa æ skul slapp av, ta fri
Men så vart de vel sån som de avåtel bli
Farvel harmoni, hallo slaveri, me arbeid på overti
 
Å når æ legg nede me tomt batteri,
så glir æ fort over i dagdrømmeri.
Farvel slaveri, goddag apati de e da æ træng handa di
 
Du kan bær mæ over, over dit du e
Du kan bær mæ over
Bær mæ over dit du e
 
Når alt som skjer bære flimra forbi
å hopa sæ opp som ei svart mørketi.
Når æ skrik i mot live i vilt raseri
De e da æ træng handa di
 
Du kan bær mæ over, over dit du e
Du kan bær mæ over
Bær mæ over dit du e
 
De e du som held fast i mæ når æ slit,
når strømmen tar tak å går sterk å kvit,
når live smake bitter vin.
De e da æ træng handa di
 
Æ veit at æ sa æ skull slapp av, ta fri.
Så vart de vel sån som de avåtel bli
Æ skrik i mot live i vilt raseri
Då træng æ handa di
Når live smake bitter vin
 
Du kan bær mæ over, over dit du e
Du kan bær mæ over
Bær mæ over dit du e
 

Leave a Comment