Ragnarok – Et Vinterland I Nord Lyrics Norwegian

Bare de sterke over lever
Vikinger med tro på landet
Vinterlandet I nord
Er landet hvor de svarte sjeler bor
 
Med svart vikingblod
Tar vi over vår gamle tro
Den svake kristendom
Ligger død ved neste pest
 
Pesten sprer seg raskt
Over isfjell
Og gjennom dype daler
Øde ligger jorden
Der dauden har gjort sitt verk
 
Vikinger av den norske horde
Hold landet rent
Med deres sterke sjeler
I dette mørke vinterland I nord
Skal vi beskytte oss
Mot de lyse makter
 
Kalde vinterstormer
Blåser gjennom vinterlandet
Mørket har kommet tilbake
Til vinterlandet I nord
Med makt tok de over
Med makt skal vi knuse
Østens tro of kultur
Paser ikke her I landet
 
Med svart vikingblod
Tar vi over vår gamle tro
Den svake kristendom
Ligger død ved neste pest
 

Leave a Comment