RÁN (Netherlands) – Blodbylgje Lyrics Norwegian

No vender eg meg til dei alle
Kvifor hev du vekt meg
Kvifor må eg syngja

Kvifor vaknar no eg
Eg hev vakna no, eg
 
Havet skal verta styrt
av heiderlege farande
Ei gåve for ei gåve
Den druknar ei
som hengjast skal
Nettet er no vove

og lønene ofrast

Kysten skal rauda landet
Det er fælsleg no å sjå

den raude skya mørknar vatne
Hava er farga med mannablod
Og døtrene kvad sin song
 
Blodregn frå ein skya himmel
på ei frodande bylgje
mannvale har vorte vove
stormdøtrene kryssar ho
med skarlaksraud tøy
Blodbylgje stig no
Svelg alt til ingenting
Blodbylgje stig no
 
Skipa knusar, årene flisast
Sjøen svelgjer, slangen slyngjer
Lat oss heva Blodbylgja no
 
La oss ri Hrönn kvelv
La oss ri Hefring hevar
La oss ri Bylgja bærer
La oss ri Blóðughadda blør
La oss ri Dúfa dundrar
La oss ri Dröfn druknar
La oss ri Kólga kalt og klår
La oss ri Himinglæva lyner no
 
Høgt over, djupt under Unn skummar
Høgt over, djupt under Rán rører
Høgt over, djupt under Rán rører
 
Vi song gode sigersongar
for alle galne kvinner

eit kamprop
Hyll vår song!
Lat den som lyttar på vår blodsong
Læra han vel og fortelja han 
til ingen annan
 

Leave a Comment