RÁN (Netherlands) – Harpa Toner Lyrics Norwegian

Det bodde en bonde ved en strand
Harpa toner var og fin
To fagre døtre hadde han
 
Den eldste til den yngre sa
Harpa toner var og fin
La oss ned til elven dra
 
Den yngste gikk føre som en sol
Harpa toner var og fin
Den eldste etter som orm i jord
 
Den yngste satte seg på en stein
Harpa toner var og fin
Den eldste dyttet, hun var ikke sein
 
Hun strakte ut sin hvite hand
Harpa toner var og fin
Og ropte søster hjelp meg i land
 
Hvis jeg ikke hjelper deg
Harpa toner var og fin
Så vil din kjæreste ekte meg
 
Det var to gjetere på den strand
Harpa toner var og fin
Og de så liket som fløt i land
 
De tok fra hennes kropp et ben
Harpa toner var og fin
Og lagde av det en harpe ven
 
De tok to lokker av hennes hår
Harpa toner var og fin
Og harpa gyldne strenger får
 
Til søsterens bryllup ble harpa bragt
Harpa toner var og fin
Og på en strubbe der ble den lagt
 
Det var senere på denne kveld
Harpa toner var og fin
At harpa spilte av seg selv
 
Da den første strengen lød
Harpa toner var og fin
Den fortalte om brudens onde dåd
 
Da den andre strengen slo
Harpa toner var og fin
Bruden som forstenet sto
 

Leave a Comment