Sigrun Loe Sparboe – Nordfolket Lyrics Norwegian

Uslepen på godt og ont
Kan vi kunsten å leve når det e mørkt
Hardhausa på godt og ont
Som hestehov gjennom asfalt når det snør
 
Her verne vi om vårres
fordi det e så mye å ta vare på
Her verne vi om vårres
fordi vi aldri har vært forvendt
 
Ærlig frem på godt og ont
Har du grunn til å stole på vårres ord
Sta og seig på godt og ont
E vi vant til å fryse uten å bli syk
 
Her står vi støtt i lag,
for alt som vi har måtte forsvare
Her står vi støtt i lag
fordi det enda og fortsatt trengs
 
Voks langsomt, voks godt
Gå sakte, spring ut
Veian e kronglat, men du skal gå
Voks langsomt, voks godt
 
Æ sleit ut mine barnesko
På et lite sted her oppi nord
Tok forgitt tryggheten
i at alle rundt mæ passa på
 
Barndommen fikk vare
lengre enn vi egentlig ville
Barndommen fikk vare
fordi den aldri kan tas igjen
 
Voks langsomt, voks godt
Gå sakte, spring ut
Veian e kronglat, men du skal gå
Voks langsomt, voks godt
 
Voks langsomt, voks godt
Gå sakte, spring ut
Kom hjem igjen og du skal forstå
Voks langsomt, voks godt
 

Leave a Comment