Sigvart Dagsland – Festung Europa Lyrics Norwegian

Bli du me eller tør du bli
her ein vinter te?
Gikk du tom eller har du siste
rasjonen med?
Me følle elvestrømmen fram
mod vest å nord
Me e et hav
å elven e vår mor
 
Me va mange så blei me to
milliarder flern.
Me e flommen som ikkje någen
kan stansa mer.
For ingen mur e høy nok,
ingen borg så fast
At den kan stå mot
strømmens strie kast!
 
Folk som mangle mat –
de bli som dyr,
Bølge øve sletteland
i flokk å leite.
Folkeslag dreiv før oss
mod det same beite –
Nå e det me som ska
innta Festung Europa!
 
Byr de fred eller vil de tvinge
oss te å slåss?
Går me inn eller vil de prøve
å hindra oss?
Kem kan stansa flommen der
den sprenge fram
Fra sør å øst, så grå
a grus å slam?
 
Me e fattige, men me komme
fra rige land.
Våre fedre de jobba hardt
for den kvide mann.
Men alltid seilte gullet mot
Europas strand,
Rettferdighet ska velta
fram som vann!
 
Folk som mangle mat –
de bli som dyr,
Bølge øve sletteland
i flokk å leite.
Folkeslag dreiv før oss
mod det same beite –
Nå e det me som ska
Nå e det me som ska
Nå e det me som ska
innta Festung Europa!
 

Leave a Comment