Skambankt – Det Tar Tid Lyrics Norwegian

E me historie, har dommen falt
Historie, også skylder eg deg alt
Me va familie, me va dynamitt
Me va familie, me tok det for
Gitt at det var sant
Der finnes ingen lån
Der finnes ingen bistand
Som kan betala tebage
 
Någen sår e sånn som alle får
Andre e tunge og består
Det står på resepten at det
Trenge tid, det tar tid
 
En tilgivelse,
E kanskje mye å be om
En tilgivelse,
Uten at eg late som
Rottekongens fall
Eg innser totalt
Alle tabbers mor kom inn
Og løfta taket
 
Me før du hogge av meg hånda
Må du tenka deg om
Me va ikkje perfekt,
Me hadde nesten nådd bånn
Hvis du gjer meg en sjangs
Så ska me finna en grunn
Te å stå på, det må gå
 
Någen sår e sånn som alle får
Andre e tunge og består
Det står på resepten at det
Trenge tid
 
Någen sår e sånn som alle får
Andre e tunge og består
Det står på resepten at det
Trenge tid
 

Leave a Comment