Staal – Eg er Satan Lyrics Norwegian

Kjært barn har mange namn til begjær
Blant mine er Lucifer og Vondskapens ånd
Men eg føler meg ikkje særskilt kjær
Ingen skjønar meg, og eg vert hånt
 
Alle mistyder meg.
Eg vil ikkje brenne deg
Tempen her er hugnadsam, så kom, alle born
Og ta mi hand
 
Alle trur dei kjenner meg
Nei!
Eg er Satan. Vil du bli kjent med meg?
Ja!
For eg er Satan. Dei trur dei kjenner meg
Nei!
Eg er Satan. Meir enn auget ser
Ja
For eg er…
 
Gud, han druknar deg om du ikkje lystrar han
Han er liksom vedunderleg, men det er eg som lagar sprit av vatn
 
Alle trur dei kjenner meg
Nei!
Eg er Satan. Vil du bli kjent med meg?
Ja!
For eg er Satan. Dei trur dei kjenner meg
Nei!
Eg er Satan. Meir enn auget ser
Ja
For eg er…
Men det som gjer meg aller mest vondt
Det er satanistar som er satanistar av di at dei trur at eg er vond
Nei…
 

Leave a Comment