Staal – Ein annan mann Lyrics Norwegian

Tru kva du vil,
eg seier det same uansett
Tru kva du vil,
eg veit du ikkje har det lett
ein vert til to
to vert til millionar
Ein talar sant
men det finnast to versjonar
Likar deg godt
du er som ein bror for meg
Eg likar deg godt
synd eg ikkje trur på deg
Ein vert to og to går i dass
Du vil inn i hjerte mitt, men det finnst ikkje plass
 
Eg veit kva du vil
eg veit kva du kan
eg veit du er ein annan mann
Eg veit du er til besver
men det er ikkje no gale med å elska ein mann
Eg veit kva du vil
eg veit kva du kan
eg veit du er ein annan mann
Eg veit du er til besver
men det er ikkje no gale med å elska ein mann
 
Eg tenkjar på din kropp,
mjuk men framleis maskulin
Eg tenkjar på din kropp
hard men framleis feminin
Eg kan ikkje elske, eg kan ikkje elske deg
mitt hjarte er oppteken
forde at den eg elskar, det er meg
 
Eg veit kva du vil
eg veit kva du kan
eg veit du er ein annan mann
Eg veit du er til besver
men det er ikkje no gale med å elska ein mann
Eg veit kva du vil
eg veit kva du kan
eg veit du er ein annan mann
Eg veit du er til besver
men det er ikkje no gale med å elske ein mann
 
Ta på meg
Ta på meg
Ta på meg
Eg sa
Ta
Meg
 
Eg veit kva du vil
eg veit kva du kan
eg veit du er ein annan mann
Eg veit du er til besver
men det er ikkje no gale med å elska ein mann
Eg veit kva du vil
eg veit kva du kan
eg veit du er ein annan mann
Eg veit du er til besver
men det er ikkje no gale med å elske ein mann
 

Leave a Comment