Storm (Norway) – Lokk Lyrics Norwegian

Eg veit eit sted oppe i mellan åsen
Kor måsene mjuk og tre å kaster skugge
Eg veit ein gut, den stautaste tå alle
Auge ljose i mørkret, “Vil du staden sjå?”
 
Eg ventar til dagen er omme før eg til staden fer
Set meg ned på hella tru om han kjem?
Eg vert so varm, kjenner kor hjartet banker
Kom, kom hit hjå meg, ta meg i den favn
 

Leave a Comment