Storm (Norway) – Nagellstev Lyrics Norwegian

Eg steve så
 
Solen går bak åse ned
Skuggan blir så lange
Natta kjem snart att
Tekje meg i fange
 
Krøttret ut i kven står
Eg åt setersdøle går
 
Mørkt det er i kvar ein bygd
I dei djupe dale
Her på fjell har solen dreg
Ned å gå til garde
 
Tes seg kvile under tak
Morgo er ho tidleg vak
Snart eg gjer ho klar i kveld
Så går eg til kvile
 

Leave a Comment