Svartahrid – Likbaal Lyrics Norwegian

Vi samler våre falne brødre,
som har viet sine sjeler til ham
Den enøydes gylne haller
er duket til gilde for dem
 
Stor glede det ga meg i strid
en kamp om blod og ære
En dag vi skal kjempe igjen
og atter fiender være
 
Likbaal – en ferd til døden!
 
En glohaug av knokler og kjøtt,
stridens etterlatenskaper
Måtte dere fråtse av Odins rikdom
til vi atter strides igjen
 
Likbaal – en ferd til døden!
 

Leave a Comment