Svartahrid – Svartahrid Lyrics Norwegian

En evig søken etter fred i fordums tid
Atter igjen vil vi arve fortid i grim storgild strid
 
Ved sverd og skjold vi skal sverge og hedre
Vår forduns våpenbror
Vi lover å rumtu det sviket som ble gjort mot nord
 
Vi skal fordrive de som drev vårt folk ut av visjoner
Vi skal atter herkse over all verdens regioner
 

Leave a Comment