Taake – Hov Var Stein Lyrics Norwegian

Ingen hoerer naa pulsen er borte
Det er begravd i sin egen lille kiste av ubetydelighet
Innslynget i torner
Drap har hensikt opplevd paa et kors moetes med latter
 
Glemte saler vekkes naa til liv og lytt hat faar kraft fra Satan
Viljen til aa oedelegge alt kristus haand har tatt i
Vondskapens elver vokser
Befoeler og renser den norroene sjel
 
Forbannet vaere alt som puster
Forbannet vaere alt som ved roettene til skapelsen
Som ved porten til riket
Nynner livets melodi
Tomhet skal seire
 
Faner hvorpaa oeyet viser seg
Djevelens aand er iskald
Besksaaret og elsket av kniven
Entsirk ed perd
 
Eismal
Det henger naa der
Bloedende og tyst
Fraroevet sin plass
Visket ut fra livet
En beloenning til meg selv
En hymne tol moerket
Hill
 

Leave a Comment