The Lord’s Prayer – Fader vár Lyrics Norwegian

Fader vár, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast;
lat riket ditt koma;
lat viljen din ráda pá jordi som i himmelen;
gjev oss i dag várt daglege brød;
og forlat oss vár skuld, som me og forlet váre skuldmenn;
og før oss ikkje ut i freisting;
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og magti og æra i all æva!
Amen
 

Leave a Comment