Thorr’s Hammer – Norge Lyrics Norwegian

Gjennom en ode og frysende natt soker to elskende sammen
Storre blir flammen nar natten er bitterlig stor og forlatt
Slik soker hjerte mot Norges hjerte, slike flammer i kulden
Og stormen en brann: her er der to gjennom lyst eller smerte
– vi og vart land!
 
Norge i vare hjerter!
Lev, o fedreland der!
Der skal du duve i omhet some blesten i sommerboen!
 
Der skal du bruse i stolthet som arrete traer mot sjoenga som
En hymne om livet fra varden til siste skaer!
 
Stigerne gar i gruben dypt i den sorte dag; som
Spokelseskrokus brenner i berget de glassbla lamper
 
Men sjofolk vadrer mot hjemmet nikker farvel til en damper
Som bar, blant palmer og isberg; dem og det norske flagg!
 
Et under hender;
De blonde netter
Fugleberg sover
I midnattssolen
 
Et lys son drommer
I klippens skrenter
 
Til bratt det brister
I tusen vinger!
 
La Norge fylle var hjerte!
Horer du landets sang?
Lytt til en liten tone
Det er din egen klang!
 

Leave a Comment