Tsjuder – Demoner av Satans rike Lyrics Norwegian

Skrevet av Nag
Etter tusen ar i Helvete
Har bi giort
Som bere mener jesus giorde
“Statt opp fra de dode”
 
Etter tusen ar med logner
Skal bi fore fore bar inkvisision
Hbor fosser ab blod skal flyte
Og ingen lib vil bli spat
 
NAr solen dekkes ab aske fra brennende kirker
Og du kienner stanken av rattent blod
Da hielper det ikke a be til gud
For bi er demoner av Satans Rike
 
Igien bil et teppe av onskerog hat
Legge seg ober Nordens ebige morke
Ligien bil bi herske
I bart eget rike
 

Leave a Comment