Tulus (Norway) – Grav Lyrics Norwegian

Mørke skyer over flombelyst kirke,
regn faller bløtt i nyspadd jord.
Prest og slekt og venner er borte.
De er sagt og bedt, de siste ord.
 
I stillhet – ingen sørgetaler,
– ingen minnestund.
Bare jord og blomsterkranser,
– regntung kirkelund.
 
Regntungt tak over nyspadd grav,
våte spor mellon minnestener.
Vann drypper fra roseblad,
fra blomsterkranser og bjørkegrener.
 
Roser på kranser bøyes i mørke,
under regn hviler stillhet og fred.
Etter avdødes eget ønske
har bisettelsen funnet sted
 
i stillhet.
 

Leave a Comment