Ulver – Wolf & Hatred Lyrics Norwegian

O Vandringsmand i een forbandet Nat
Troe ey at hans Had dig vild skaane
Hans Rov vild ey vaere nogen anden
End dig –
Der vild skiælve i hans vær
I uselt Haab om at Huus er nær
 
End dig –
Hvis Blod skald blifve hans stærke Viin
Oc Siæl, hans hellige Trofé
 
Faafængt han lader dig gyde
Ut dit Blod i Smertens Sin
 
Saa du som død ey Sofnloest kand
Fortælde Frænder: “Ulven er ham!”
 
Som Offer for Beistets Krav
Dit Blod vild rende koldt som Bæcl i Grav
 
Gud er ey her, men Døden nær
Oc hvert Secund som her
Er undt dig –
Skimrer i et dobbelt Skiær
Aff baade Liiv & Død
 
Rasende lader han Bliket binde
Løfter dit i Maaneskinnet
 

Leave a Comment