Ulver – Wolf & The Devil Lyrics Norwegian

Ulvens Billeder hafver eengang
Til Hex & Diefvels Stolthed tienet –
Om Gudstroe vidnet, mørck men mæcktig –
Ja med Grenser viide som dend Verden dend là øde
 
Satan skabede det som for deris Bilk
Blifver ofverjordisk – Han er slik,
Een Mand i Ulveham
 
Self Vinden er een Tiener i hans Haand
Oc Eevigheden – hans gaadefulde Aand
 
Paa ham een Stoorhed som een Krone Pan fordum bar
Han hungrer giennem Eevighed –
Sinnker om han grim & sort
Een Tragoedie kund for dend som veed
 
Han tager sig frem baade Nat & Dag
I et eevig, dødstrett Jag
 
…Oc dend stoore, tridste Eensomhed
Vild øfve giengiærd for dend tabte Kiaerlighed –
I Had!
 

Leave a Comment