Undertakers Circus – Nettenes prinsesse Lyrics Norwegian

Hun går sjelden ut om dagen
gamle venner går forbi
når hun møter dem i Rådhusgata
ti over ti
 
Du var nettenes prinsesse
i de røde lykters vei
aldri tenkte du på fremtiden
livet var en lek for deg
 
Du var ung og vakker
men har mistet din verdi
mens din skjønnhet sakte svinner
skal du ha vår sympati
 
Ingen fete biler stopper
du smiler men ingen spør
på kjærlighetens alter
på ny et håp som dør
 
En kveld tar du neste skrittet
som den gale veien går
svikter jobben for et drikkelag
i en falleferdig gård
 
Hun var ung og vakker
men har mistet din verdi
mens din skjønnhet sakte svinner
skal du ha vår sympati
 
Når alkoholen griper taket
i fornedrelse og skam
får du andre ved dine føtter
enn direktørene og Ham
 
Men da rusen har deg fanget
i fortvilelse og nød
da blir de unge kavalerer
som de beste kår deg bød
 
Hun går sjelden ut om dagen
gamle venner går forbi
du kan se henne ved bryggene
når dagen går i hi
 

Leave a Comment