Unknown Artist (Norwegian) – Enhetsfrontsang Lyrics Norwegian

Og mennesket er et menneske,
derfor må man la det få brød.
For det blir ikke mett av prat,
slikt endrer ikke dets nød.
 
Slutt opp, kamerat,
slutt opp, om oss!
Kamerat, din plass er klar!
Slutt opp om
arbeidernes enhetsfront,
du, som også er proletar.
 
Og mennesket er et menneske,
det vil derfor ikke tåle tyranni.
Det vil ikke tåle slavepisk,
og vil alltid være fri.
 
Slutt opp, kamerat,
slutt opp, om oss!
Kamerat, din plass er klar!
Slutt opp om
arbeidernes enhetsfront,
du, som også er proletar.
 
Du er proletar, og derfor
kan ingen anden gjøre deg fri.
Befrielsen er kun ditt eget verk
når du knuser alt slaveri.
 
Slutt opp, kamerat,
slutt opp, om oss!
Kamerat, din plass er klar!
Slutt opp om
arbeidernes enhetsfront,
du, som også er proletar.
 

Leave a Comment