Valkyrien Allstars – Fyll Mitt Beger På Ny Lyrics Norwegian

Fyll mitt beger påny! Ti i begerets skjød
er den glede som varmer min sjel med sin glød.
Drikk meg til! – Hvem vil ikke? – Alt skifter vel brått!
Men mitt beger er trofast i vondt som i godt.
 
Jeg har tatt hvad blev budt mig, og aldri sagt nei,
og de skjønneste øine har strålt imot mig.
Jeg har følt – hvem har ikke? – det brant i mitt blod.
Men hvor lidenskap bor ingen glede slår rot.
 
Vi kan drømme i ungdommens håpende vår
om et vennskap som ikke kan slites av år.
Jeg har hatt – hvem har ikke? – så mangen en venn.
Men bestandig er vinen, og ingen som den!
 
For din elskedes elskov kan kjølne med ett,
og din kjæreste venn av ditt vennskap gå trett.
Du blir grå! – Hvem blir ikke? – Vår skjønnhet forgår!
Bare vinen blir skjønnere år efter år!
 
Og når ungdommens fåfenge håp er forlist,
– ja så søker en trøst i sitt beger tilsist.
Klart jeg ser – hvem ser ikke? – når ånden tar ild,
at i vinen var sannhet fra druen blev til!
 
I den eske Pandora til jorden har bragt
blev tilbake kun ett – det var håp er det sagt.
Det var håp! – Var det ikke? – La håpe hvem vil!
Den som svelger i fryd intet håp trenger til!
 
O så leve da druen! – Når ungdommen går,
skal dens alder bli engang til glede for vår!
Vi skal dø! – Hvem skal ikke! – Vår synd oss forlat!
Må vi møtes igjen rundt de himmelske fat!
 

Leave a Comment