Vreid – Eldast, Utan Å Gro Lyrics Norwegian

Da var ei tid ikkje så langt vekke
Då mi verd var i trygge hende
Slike stunde vil eg alder meir få
Slike tider er omme nå
 
Tida står stille for meg no
Eg eldast utan å gro
Omverda er for meg ein skugge
Alder meir vil eg føla meg trygge
 
Eg orka ikkje sjå tilbake
Og framtidi er forbi
Vare ditta livet ut
Er da slik da skal bli
 
Lite rår ein øve kva som skal koma
Så alt for snøgt er alt omme
Ein ottast gjerne om kva som skal henda
Men kva om alt allereie er enda
 
Einsom vandar eg i mørket
Leingtar sårt mot da som var
Alder meir ska me møtast
Mørket er alt eg har
 

Leave a Comment