Vreid – Evig Pine Lyrics Norwegian

Høyr dei skrike
Høyr dei grine
Dei some alder får fred
Dømde te evig pine
 
Eit liv i liding
Alder nokon ende
Inga forløysing
Dømd te evig smerte
 
Svikarar finnast i alle lag
Syndarar tå alle slag
Bak ei maska av storsinn
Ligg eit likbleikt andlete å fortvile
 
Tenk på dessa arme sjeler
Neste gang du vandrar åleine
Skriket som ljoma i vinden
Kan vera di røyst
Dømd te evig liv
 

Leave a Comment