Vreid – Væpna Lengsel Lyrics Norwegian

No skal det være øve
No kan de trampa godt
På grava der du søve
Men fred det har du fått
I gravas tronge kjellar
Er skamma ikkje kjent
Dei tapre folkefeller
Når neppe himmelen heller
Med nordlands regiment
No skal dei vere øve
Ei grav blir trampa flat
Men ingen ukjent søv der
Ongen gløymt soldat
Nei, han som måtte falla
Har både bror og ven
Skjønt stum så kan han kalla
Skjønt død
Gå framfor alle som enno er igjen
 
Du falne der du søve
I heimjord eller hav
Din kamp er ikkje øve
Ditt offer eit krav
Dei leskar oss med trengsel
Ein dagleg eddiksvamp
Me er eit folk i fengsel
Men me er væpna lengsel
Me er eit folk i kamp
Nei, det er ikkje over
Den striden som du streid
Du falne der du søv
Den varer bittert ved
Ja, med og utan våpen
Med trassig tankes makt
For bringa di står open
Og farger flammekåpa
Som blir om landet lagt
 

Leave a Comment