Wardruna – Gravbakkjen Lyrics Norwegian

Høyr det let
Tonar gret
Her eg svartormen rir
Yver sorgtunge steg,
er eg på veg
Til mi moders favn
Til mi kvile
For jordi er mi mor
og mi grav
 
Tonar det let
Einkvan gret
Og tvifelt svir dei sår
som ingen andre kan sjå
 
Høyr det let
Tonar gret
Høyr det let
 
Når eg eingong ligg i jord
Lev eg framleis i dei ord
I visune eg kver
Og i tonane som bér
 
Lev eg kvar
Lev eg kvar
Lev eg kvar
 

Leave a Comment