Windir – Arntor, ein windir Lyrics Norwegian

Da va i Kaupanger syslemennedn hildt ti,
han Ivar Dape å ain svikar ti.
Han Sverre Sigurdssån dai sverga ti, henta inn skatte,
aojifte å maira ti.
 
Støao ti Saongdøledn va’kkje hjao svikaren Kong Sverre,
men han Magnus Erlingssån berre.
Han Kong Sverre va redde fø å møssa Sågn,
ti Magnus dan ekta kongssån.
 
Like før Jol i edlevaaottitri,
kravde syslepakke ekstra yting,
ti jolavaisla fø seg sjøl å nåken i.
Blobade skolde trast skji.
 
Arntor frao Kvaole i spissen, me Isak
Torjilssån, sønedn has Arnjeir prest,
Gaute å Karlsshåve.
 
Dissa staute karadn, Saogndøle,
Aisbyggje å Kaupaongsmenn,
gjikk mot syslepakke kvitmessedag.
Arge å fodle ao hat.
 
Eplekjekke Ivar Dape ba om grid,
Arntor å karadn lyste ut krig.
Itte at øks om håve has svinga,
va’kkje da mykje grid atte i bringao.
 
Aover midnatt va mannadrape, pao tjuvpakk å kjeltringa,
svaiti å han Ivar Dape aover.
Å Jol da vart i Saogndal
 

Leave a Comment