Cage The Elephant – Night Running Songtekst Vertaling in het Nederlands

We’re on a night run
we zijn op een nacht hardlopen
Boy you better hold your tongue
Jongen, je kunt beter je tong vasthouden
Talking like you’re coming from kingdom come
Spreken alsof je uit het koninkrijk komt, kom
Rhythm and reeling, the feeling I’m riding
Ritme en haspel, het gevoel dat ik rij
The sound through the ceiling
Het geluid door het plafond
Never got no money
Nooit geld gekregen
But I’m running from the gun
Maar ik ren weg van het geweer
My engines flooded
Mijn motoren zijn overstroomd
Cold blooded no money
Koud blooded geen geld
Drunk on something, uh
Dronken over iets, uh
Killing the moonlight with daylight
Het maanlicht met daglicht doden
I got my x-ray eyes
Ik heb mijn röntgenogen
And I’m feeling so fine
En ik voel me zo goed

Night running, all night running (We running)
Nacht hardlopen, de hele nacht hardlopen (wij lopen)
Star-studded, not far from it (We roll)
Met sterren bezaaide, niet ver van het (We rollen)
We’re running, all night running (We running)
we rennen, de hele nacht door (we zijn aan het rennen)
Cold blooded, all night running (We roll)
Koudbloedig, de hele nacht hardlopen (We rollen)
Night running, all night running (We running)
Nacht hardlopen, de hele nacht hardlopen (we zijn aan het rennen)
Star-studded, not far from it (We roll)
Met sterren bezaaide, niet ver van het (We rollen)
Night running, all night running (We running)
Nacht hardlopen, de hele nacht hardlopen (we zijn aan het rennen)
Cold blooded, we’re all night running (We roll)
Koud blooded, we rennen de hele nacht door (We rollen)

We’re on the nightshade
we zijn in de nachtschade
Tell me what we’re hiding from
Vertel me waar we ons voor verbergen
Like someone could steal it
Alsof iemand het kan stelen
Are we waiting for some kind of feeling
We wachten op een soort gevoel
Or saving it up for the morning?
Of het opslaan voor de ochtend?
Undercover
geheim
The cloak and dagger
De mantel en dolk
Is there a creature in the attic?
Is er een wezen op zolder?
Are we for real, yeah?
Zijn we echt, ja?
Or just pretending?
Of gewoon doen alsof?
Will it burn it out by the morning?
Zal het morgenochtend uitbranden?

Night running, all night running (We running)
Nacht hardlopen, de hele nacht hardlopen (we zijn aan het rennen)
Star-studded, not far from it (We roll)
Met sterren bezaaide, niet ver van het (We rollen)
We’re running, all night running (We running)
we rennen, de hele nacht door (we zijn aan het rennen)
Cold blooded, all night running (We roll)
Koudbloedig, de hele nacht hardlopen (We rollen)
Night running, all night running (We running)
Nacht hardlopen, de hele nacht hardlopen (we zijn aan het rennen)
Star-studded, not far from it (We roll)
Met sterren bezaaide, niet ver van het (We rollen)
Night running, all night running (We running)
Nacht hardlopen, de hele nacht hardlopen (we zijn aan het rennen)
Cold blooded, we’re all night running (We roll)
Koud blooded, we rennen de hele nacht door (We rollen)

We’re on a night run
we zijn op een nacht hardlopen
No telling who we’re running from
Nooit zeggen van wie we wegrennen
In a world of secrets and demons and people hiding from the sun
In een wereld van geheimen en demonen en mensen die zich schuilhouden voor de zon
Sending my message to everyone losing control
Mijn bericht verzenden naar iedereen die de controle verliest
Better not stop ’til I get home
Stop beter niet voordat ik thuis ben
Sentimental flowers don’t grow
Sentimentele bloemen groeien niet
Got to live through tidal waves
Moet door vloedgolven leven
And parishes and biblical floods
En parochies en bijbelse overstromingen
I got the Gris-gris love
Ik heb de Gris-gris liefde
And the streets in my blood
En de straten in mijn bloed
I’m on the final run
Ik ben bij de laatste run
Falling in and out of love
Verliefd en niet verliefd worden

Night running, all night running (We running)
Nacht hardlopen, de hele nacht hardlopen (we zijn aan het rennen)
Star-studded, not far from it (We roll)
Met sterren bezaaide, niet ver van het (We rollen)
We’re running, all night running (We running)
we rennen, de hele nacht door (we zijn aan het rennen)
Cold blooded, all night running (We roll)
Koudbloedig, de hele nacht hardlopen (We rollen)
Night running, all night running (We running)
Nacht hardlopen, de hele nacht hardlopen (we zijn aan het rennen)
Star-studded, not far from it (We roll)
Met sterren bezaaide, niet ver van het (We rollen)
Night running, all night running (We running)
Nacht hardlopen, de hele nacht hardlopen (we zijn aan het rennen)
Cold blooded, we’re all night running (We roll)
Koud blooded, we rennen de hele nacht door (We rollen)

Leave a Comment