Gåte – Du Som er Ung Lyrics Norwegian

Ber bodskapen fram om børa er tung.
Du må ikkje svikte oss du som er ung.
 
Høyr ikkje på om dei skrik du er feig.
Om kruna di skjelv, så er rota di seig.
 
Lat fredstanken fylle ditt heile sinn,
og lat ikkje tvilen få trengje seg inn.
 
Ingen ska byggje med sverd i hand.
Det er ikkje slik at ein odlar sitt land.
 
Oss ska verne om livet langs vegen oss går.
Ingen kan hauste der dauden sår.
 
Blomen ska bløme og graset ska gro,
oss ska ikkje sulke til jorda med blod!
 

Leave a Comment