Helheim – Åsgards fall III Lyrics Norwegian

Jeg så det vi ble fortalt
om det som var og vil bli
men vi er så få
som forstod de ord
 
Han hang i dager ni
fra tre i netter ni
til Rig kunsten ga
til sønn og så i arv
 
Fra ætter tre vi skal bære dem
lære dem, kaste dem, bruke dem
fra øyets makt til tankens kraft
risse dem, sverge dem, minnes dem
 
Mange var de sterke, men få er vi nå
men vi skal allikevel ei forgå
opp fra aske, jord og steiner grå
på Vigrid skal vi atter igjen stå
 

Leave a Comment