लाल दिव्याच्या गाडीला Lal Divyachya Gadila Lyrics in Marathi & English | Anand Shinde Songs

SongLal Divyachya Gadila
SingerAnand Shinde
LyricsHarshad Shinde
MusicHarsad Shinde

Lal Divyachya Gadila Lyrics in Marathi & English: Lal Divyachya Gadila is a Marathi song sung by Anand Shinde. Lal Divyachya Gadila lyrics writer is Harshad Shinde.

Lal Divyachya Gadila Lyrics in Marathi

राजा राणी च्या जोडीला, पाच मजली माडीला
राजा राणी च्या जोडीला, पाच मजली माडीला
आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला
आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला
(आहे कुणाचंयोगदान लाल दिव्याच्या गाडीला)
(आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला)

तू कुळाचा भिकारी आता आलीया भालधारी
या माडीत, गाडीत आता शंकर मल्हारी
तू कुळाचा भिकारी आता आलीया भालधारी
या माडीत, गाडीत आबा शंकर मल्हारी
जत्रा, उरूस करतोचं तुझ्या खेड्यातल्या वाडीला
जत्रा, उरूस करतोचं तुझ्या खेड्यातल्या वाडीला

आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला
आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला
(आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला)
(आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला)

पंच पकवान खाणाऱ्या कधी तोंडात जय भीम
शिळ तुकडं चारलं त्यांना करतोय सलाम
पंच पकवान खाणाऱ्या कधी तोंडात जय भीम
शिळ तुकडं चारलं त्यांना करतोय सलाम
तुला मुभाचं नव्हती रं कुठं मंदिर, चावडीला
तुला मुभाचं नव्हती रं कुठं मंदिर, चावडीला

आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला
आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला
(आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला)
(आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला)

मोठा साहेब झालास, बापाला विसरलास
गेला असता स्मशानी भक्ष असता गीधाढाचं
मोठा साहेब झालास, बापाला विसरलास
गेला असता स्मशानी भक्ष असता गीधाढाचं
असता महाग तू वेड्या आता बिडी-न-काडीला
असता महाग तू वेड्या आता बिडी-न-काडीला

आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला
आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला
(आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला)
(आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला)

तुला भीमानं माणूस केलं, तुझ्यासाठीच श्रम वेचीलं
नको विसरू भिमाचे मोल, बोल गर्वाने जय भीम बोल
तुला भीमानं माणूस केलं, तुझ्यासाठीच श्रम वेचीलं
नको विसरू भिमाचे मोल, बोल गर्वाने जय भीम बोल
भिमकार्यात ज्यानं राव कधी वेळ न दवडीला
भिमकार्यात ज्यानं राव कधी वेळ न दवडीला

आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला
आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला
(आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला)
(आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला)

राजा राणी च्या जोडीला, पाच मजली माडी ला
राजा राणी च्या जोडीला, पाच मजली माडी ला
आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला
आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला
(आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला)
(आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला)
(आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला)
(आहे कुणाचं योगदान लाल दिव्याच्या गाडीला)

Lal Divyachya Gadila Lyrics

raja rani chya jodila, paach majali maadila,
raja rani chya jodila, paach majali maadila,
Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila
Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila
(Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila)
(Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila)

Tu kulacha bhikari aata aaliya bhaldhari
Ya maadit, gaadit aata shankar malhari,
Tu kulacha bhikari aata aaliya bhaldhari
Ya maadit, gaadit aata shankar malhari,
Jatra , urus kartos tujya khedyatlya vaadila,
Jatra , urus kartos tujya khedyatlya vaadila,

Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila
Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila
(Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila)
(Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila)

Panch pakvaan khanarya kadhi tondat jay bhim
Shil tukda charl tyana kartoy salam
Panch pakvaan khanarya kadhi tondat jay bhim
Shil tukda charl tyana kartoy salam
Tula mubhach navhti r kuth mandir, chavdila
Tula mubhach navhti r kuth mandir, chavdila

Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila
Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila
(Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila)
(Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila)

Motha saheb jhalas, bapala visarlas
Gela asta smashani bhaksh asta gidhadach,
Motha saheb jhalas, bapala visarlas
Gela asta smashani bhaksh asta gidhadach,
Asta mahag tu vedya aata bidi-n-kadila
Asta mahag tu vedya aata bidi-n-kadila

Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila
Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila
(Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila)
(Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila)

Tula bhiman manus kel, tujyasathich shram vechil
Nako visaru bhimache mol, bol garvaane jay bhim bol
Tula bhiman manus kel, tujyasathich shram vechil
Nako visaru bhimache mol, bol garvaane jay bhim bol
Bhimkaryat jyan rav kadhi vel n davdila,
Bhimkaryat jyan rav kadhi vel n davdila,

Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila
Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila
(Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila)
(Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila)

raja rani chya jodila, paach majali maadila,
raja rani chya jodila, paach majali maadila,
Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila
Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila
(Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila)
(Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila)
(Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila)
(Aahe kunach yogdan laal divyachy gaadila)

Lal Divyachya Gadila Lyrics Download PDF

Lyrics Download(PDF File)

Leave a Comment