Michael Bublé – Forever Now Songtekst Vertaling in het Nederlands

I just met you
ik heb je net ontmoet
It seems like yesterday
Het lijkt gisteren
You opened up your eyes
Je hebt je ogen geopend
And I recognized your face
En ik herkende je gezicht
You know that you’re the one that we’ve been waiting for
U weet dat u degene bent waarop we hebben gewacht
We’re gonna keep you safe
we houden je veilig
First time I held you in my arms
De eerste keer dat ik je in mijn armen hield
I knew I’d love you all the way
Ik wist dat ik helemaal van je zou houden

I tuck you in at night
Ik stop je ‘s nachts in
Another day has passed
Er is weer een dag voorbij
Every week goes by a little faster than the last
Elke week gaat iets sneller voorbij dan de vorige
It wasn’t so long ago
Het was niet zo lang geleden
We walked together and you held my hand
We liepen samen en jij hield mijn hand vast
And now you’re getting too big to want to
En nu word je te groot om te willen
But I hope you’ll always understand
Maar ik hoop dat je het altijd zult begrijpen

That I’m always gonna lift you up
Dat ik je altijd op zal tillen
And I’m never gonna let you down
En ik zal je nooit teleurstellen
No matter what you do
Wat je ook doet
I’m forever proud of you
Ik ben altijd trots op je
I love you forever now
Ik hou nu voor altijd van je

Through your ears I hear it
Door je oren hoor ik het
Through your eyes I see
Door jouw ogen zie ik
A world full of magic
Een wereld vol magie
Full of possibilities
Vol met mogelijkheden
You know as well as anybody how tough this life can be
Je weet net zo goed als wie dan ook hoe moeilijk dit leven kan zijn
But you’ve got so much strength inside you
Maar je hebt zoveel kracht in je
A strengh I pray you’ll never need
Een kracht die ik je smeek nooit nodig te hebben

And I’m always gonna lift you up
En ik zal je altijd oprichten
And I’m never gonna let you down
En ik zal je nooit teleurstellen
Time flies by
De tijd vliegt
I hope you realize that I
Ik hoop dat je je dat realiseert
Love you forever now
Ik hou nu voor altijd van je

I’m always gonna be right here
Ik zal hier altijd zijn
I’ll always gonna cheer you up
Ik zal je altijd opvrolijken
I’m always gonna have your back
Ik zal je altijd blijven helpen
You’re never gonna be alone
je zal nooit alleen zijn

And I’m always gonna lift you up
En ik zal je altijd oprichten
No, I’m never gonna let you down
Nee, ik laat je nooit in de steek
No matter what you do
Wat je ook doet
I’m forever proud of you
Ik ben altijd trots op je
I love you forever now
Ik hou nu voor altijd van je

I love you forever now
Ik hou nu voor altijd van je

Leave a Comment