Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita Songtekst Vertaling Nederlands

I love it when you call me señorita
Ik vind het geweldig als je me een mooie meid noemt
I wish I could pretend I didn’t need ya
Ik wou dat ik kon doen alsof ik je niet nodig had
But every touch is ooh-la-la-la
Maar elke aanraking voelt goed
It’s true, la-la-la
ik vertel de waarheid
Ooh, I should be runnin’
Ik zou moeten rennen
Ooh, you keep me coming for ya
je laat me voor je komen

Land in Miami
Landde in Miami
The air was hot from summer rain
De lucht was heet van de zomerregen
Sweat drippin’ off me
Het zweet kwam van mijn lichaam
Before I even knew her name, la-la-la
Voordat ik haar naam kende
It felt like ooh-la-la-la, yeah, no
Het voelde heel goed, ja
Sapphire and moonlight, we danced for hours in the sand
Saffier en maanlicht, we dansten urenlang in het zand
Tequila sunrise, her body fit right in my hands, la-la-la
Tequila-zonsopgang, haar lichaam paste precies in mijn handen
It felt like ooh-la-la-la, yeah
Het voelde heel goed, ja

I love it when you call me señorita
Ik vind het geweldig als je me een mooie meid noemt
I wish I could pretend I didn’t need ya
Ik wou dat ik kon doen alsof ik je niet nodig had
But every touch is ooh-la-la-la
Maar elke aanraking voelt goed
It’s true, la-la-la
ik vertel de waarheid
Ooh, I should be runnin’
Ik zou moeten rennen
Ooh, you know I love it when you call me señorita
je weet dat ik er dol op ben als je me een mooie meid noemt
I wish it wasn’t so damn hard to leave ya
Ik wou dat het niet zo moeilijk was om je te verlaten
But every touch is ooh-la-la-la
Maar elke aanraking voelt goed
It’s true, la-la-la
ik vertel de waarheid
Ooh, I should be runnin’
Ik zou moeten rennen
Ooh, you keep me coming for ya
je laat me voor je komen

Locked in the hotel
We waren samen in het hotel
There’s just some things that never change
Er zijn een aantal dingen die nooit veranderen
You say we’re just friends
Je zegt dat we gewoon vrienden zijn
But friends don’t know the way you taste, la-la-la (La, la, la)
Maar vrienden weten niet hoe je proeft
‘Cause you know it’s been a long time coming
omdat je weet dat het een lange tijd is geweest
Don’t ya let me fall, oh
Laat me niet vallen
Ooh, when your lips undress me, hooked on your tongue
als je lippen me uitkleden, verslaafd aan je tong
Ooh, love, your kiss is deadly, don’t stop
liefde, je kus is dodelijk, stop niet

I love it when you call me señorita
Ik vind het geweldig als je me een mooie meid noemt
I wish I could pretend I didn’t need ya
Ik wou dat ik kon doen alsof ik je niet nodig had
But every touch is ooh-la-la-la
Maar elke aanraking voelt goed
It’s true, la-la-la
ik vertel de waarheid
Ooh, I should be runnin’
Ik zou moeten rennen
Ooh, you know I love it when you call me señorita
je weet dat ik er dol op ben als je me een mooie meid noemt
I wish it wasn’t so damn hard to leave ya
Ik wou dat het niet zo moeilijk was om je te verlaten
But every touch is ooh-la-la-la
Maar elke aanraking voelt goed
It’s true, la-la-la
ik vertel de waarheid
Ooh, I should be runnin’
Ik zou moeten rennen
Ooh, you keep me coming for ya
je laat me voor je komen

All along I’ve been coming for ya (For you)
Ik kom voor je (voor jou)
And I hope it means something to you (Oh)
En ik hoop dat het iets voor je betekent
Call my name, I’ll be coming for ya (Coming for you)
Noem mijn naam, ik kom voor jou (komt voor jou)
Coming for ya (Coming for you)
Ik kom voor jou (komt voor jou)
For ya
Voor jou
For ya (Oh, she loves it when I come)
Voor jou (ze vindt het heerlijk als ik kom)
For ya
Voor jou
Ooh, I should be runnin’
Ik zou moeten rennen
Ooh, you keep me coming for ya
je laat me voor je komen

Leave a Comment