Solefald – Vitets vidd i verdi Lyrics Norwegian

Massar vel massar
Vox vulgi vulgarisque
Sjøl vel eg meg burt
frå grunne dustadorer
Fri frå radioti
frå prat og mas med plonk
Popbutikk med platt lyrikk
Skit vil ingen hava
Av røyndom vart eg råka
dei smale dikts dygd
Slik skal lesingi vera
låke sjelers ligg
Eg hatar tumsutainment
Tusund timar hev dei teke
Det heile er so verdlaust
Fata det fyrr du døyr
Dei rusar seg på dumskap
tykkjer mange tyder rett
Berre massen trur på massen
Det er grøtelegt, men sant
Mobil og sigarett
held keisemdi på fråstand
Akk den arme masseladd
Eg ser han allstad
Eg vel smalgangen
for der er plassen størst
Smalhans kann eg kallast
um eg tarv eit namn
Eg gjeng mot fåmannsveldet
Vitets vidd i verdi
Dei heimlegare bokskåp
som ikkje gjev ved døri
 

Leave a Comment