The National – Light Years Songtekst Vertaling in het Nederlands

You were waiting outside for me in the sun
Je wachtte buiten op me in de zon
Laying down to soak it all in before we had to run
Vastleggen om alles in te laten weken voordat we moesten rennen
I was always ten feet behind you from the start
Ik was vanaf het begin altijd drie meter achter je
Didn’t know you were gone ’til we were in the car
Ik wist niet dat je weg was tot we in de auto zaten

Oh, the glory of it all was lost on me
Oh, de glorie van alles was verloren op mij
‘Til I saw how hard it’d be to reach you
tot ik zag hoe moeilijk het zou zijn om je te bereiken
And I would always be light years, light years away from you
En ik zou altijd lichte jaren zijn, lichtjaren verwijderd van jou
Light years, light years away from you
Lichtjaren, lichtjaren bij u vandaan

I thought I saw your mother last weekend in the park
Ik dacht dat ik je moeder vorig weekend in het park zag
It could’ve been anybody, it was after dark
Het kan iedereen zijn geweest, het was in het donker
Everyone was lighting up in the shadows alone
Iedereen stak alleen in de schaduw op
You could’ve been right there next to me, and I’d have never known
Je had daar vlak naast me kunnen zijn, en ik zou het nooit hebben geweten

Oh, the glory of it all was lost on me
Oh, de glorie van alles was verloren op mij
‘Til I saw how hard it’d be to reach you
tot ik zag hoe moeilijk het zou zijn om je te bereiken
And I would always be light years, light years away from you
En ik zou altijd lichte jaren zijn, lichtjaren verwijderd van jou
Light years, light years away from you
Lichtjaren, lichtjaren bij u vandaan
Light years, light years away from you
Lichtjaren, lichtjaren bij u vandaan
Light years, light years away from you
Lichtjaren, lichtjaren bij u vandaan

Leave a Comment