Ulver – Wolf & Man Lyrics Norwegian

Da Trolddomen bleff hæved – & need
Paa Jorden han svæved: Da som nu
Vaer Jaget ved at lefve, ved at aande,
Ved hver Bevægelse saa stoor at næsten
Dend vaer Smerte
 
Medens han gik omkring
Blandt Mennisker, vaer han skuffed først:
I Liivets ydre vaer der intet Skifte
Lig det han hafvde følt i Ulvens Liiv
 
De træller under ham
Med at troskyldig Sind
Fryckter ham,
Een Krafft aff sand Natur,
Som Sanser uden Selfbedrag
 
Han gliider useet blandt dem, streifer i sit Jag
Lig Kvældens Farver, Nattens Aandedrag
 
For ingen Guderøst hafver nogensinde
Git Mennisket Svar paa hvem han skiulede
Dæmon, Phantom & Varulv
Vaer kund Naffn paa det de aldrig kunde finde
 
End han –
I hans Hiærte: Een Affgrund tung
Som det sorte Hav
Der eldsker sine Dyb
 
Der –
Sammenkrøget
I Vintrens Bund
Fælder han al deris Glæde,
Liiv, Mod & Haab
 
Maanen, stiigende paanye,
Hilser ham fra en sunken Himmel
 
…Oc ved den lydende Midnattssalme
Som Fryckt i Natten væver
Skald de ffromme atter falme
 

Leave a Comment