Avicii – Heaven Versuri Traduse în Română

Step out into the dawn
Du-te în dimineața devreme
You pray ’til, you pray ’til the lights come on
te rogi până va veni soarele
And then you feel like you’ve just been born
Și apoi simți că te-ai născut
Yeah, you come to raise me up
Da, vii să mă ridici
When I’m beaten and broken up
Când sunt bătut și spart
And now I’m back in the arms I love
Și acum mă întorc în brațele pe care le iubesc

And I think I just died
Și cred că tocmai am murit
I think I just died
Cred că tocmai am murit
Yeah, I think I just died
Da, cred că tocmai am murit
I think I just died
Cred că tocmai am murit

And went to Heaven
Și sa dus la Cer
And went to Heaven, whoa
Și sa dus la Cer

Beaten and bathed in blood
Bătut și scăldat în sânge
I’m hit by, I’m hit by your love and drug
Sunt lovit de dragostea și medicina ta
And now you’ve c-come to raise me up
Și acum ați venit să mă ridicați

And I think I just died
Și cred că tocmai am murit
I think I just died
Cred că tocmai am murit
Yeah, I think I just died
Da, cred că tocmai am murit

And went to Heaven
Și sa dus la Cer
And went to Heaven
Și sa dus la Cer
Whoa, and went to Heaven
Și sa dus la Cer

Ooh, oh
Oh, oh

It’s such a night, such a beautiful night
E o noapte atât de frumoasă
It’s such a view, such a beautiful sight
Este o vedere atât de frumoasă
I think I just, oh, I think I just died, oh
Cred că tocmai am murit, oh

And went to Heaven
Și sa dus la Cer
And went to Heaven
Și sa dus la Cer
Oh, yeah, yeah
Da, da

We’re gonna be birds and fly
noi vom fi pasari si vom zbura
We’re gonna set the world alight
vom pune lumea la lumină
We’re gonna lose ourselves tonight, whoa
ne vom pierde în seara asta
We’re gonna be birds and fly
noi vom fi pasari si vom zbura
We’re gonna set the world alight
vom pune lumea la lumină
We’re gonna lose ourselves tonight, oh
ne vom pierde în seara asta
In Heaven (Heaven)
În cer (cer)

Leave a Comment