The National – You Had Your Soul with You Songtekst Vertaling in het Nederlands

You had your soul with you
Je had je ziel bij je
I was in no mood
Ik was niet in de stemming
Drift away, and I could forget
Ga weg, en ik zou het kunnen vergeten
I had only one last feather left
Ik had nog maar één laatste veertje over
I wore it on the island of my head
Ik droeg het op het eiland van mijn hoofd
I had only one thing to do
Ik had maar één ding te doen
And I couldn’t do it yet
En ik kon het nog niet doen

You felt like heaven stood up in you
Je voelde alsof de hemel in je was opgestaan
You said love fills you out
Je zei dat liefde je vult
It moves you from the skeleton and pulls you around
Het verplaatst je van het skelet en trekt je rond
I got it worse than anyone else
Ik heb het erger dan iemand anders
And I just can’t find a way to forgive myself
En ik kan gewoon geen manier vinden om mezelf te vergeven
I had only one thing left
Ik had nog maar één ding over
And I couldn’t see it yet
En ik kon het nog niet zien

I have owed it to my heart every word I’ve said
Ik heb het aan mijn hart verschuldigd, elk woord dat ik heb gezegd
You have no idea how hard I died when you left
Je hebt geen idee hoe hard ik stierf toen je wegging
If I yield to my trances
Als ik toegeef aan mijn trances
Will I get up close again?
Zal ik weer dichtbij komen?
I had only one thing to do
Ik had maar één ding te doen
And I couldn’t do it yet
En ik kon het nog niet doen
I had only one thing left
Ik had nog maar één ding over
And I couldn’t see it yet
En ik kon het nog niet zien

You had your soul with you
Je had je ziel bij je
I was in no mood
Ik was niet in de stemming
You had your soul with you
Je had je ziel bij je
I was in no mood
Ik was niet in de stemming

Leave a Comment